CO UMÍME

KVALITA DODANÝCH PRACÍ JE PRO NÁS PRIORITOU

Je nutné zdůraznit, že každá tiskovina vytváří obraz o vaší společnosti. Tiskoviny by měly splňovat pravidla jednotného vizuálního stylu společnosti, tj. užití logotypu, typografie a sazby. Pokud ještě originální vizuální styl nemáte, kontaktujte Marionetti Press. Tým typografů našeho studia je pro vás schopen připravit písmo v několika řezech na míru vašim představám. Můžeme pro vás vytvořit specifické druhy písem, piktogramů či idiogramů. Lokalizujeme písma, případně rozšiřujeme sadu znaků. Tiskoviny vaší společnosti tak nepochybně získají novou, reprezentativní podobu. Při návrhu katalogu nebo ceníku vašich produktů je pro nás prioritou rychlá orientace a přehlednost. Vytvoříme pro vás tiskové návrhy a elektronické verze katalogů na vysokou grafickou hodnotou. Nabízíme profesionální zpracování výročních zpráv, které jsou bezesporu důležitou prezentací vaší společnosti.

Knihy lze připravit v rozmanité podobě, kterou nabízí grafické zpracování obalu, titulní strany, ale především obsahu. Stačí nám dodat pouze základní text a doplňující obrazový materiál, který přepracujeme do finální reprodukovatelné podoby. Originální řešení publikace navrhneme sami, klientovi je dodáno v podobě grafických návrhů. Atlasy jsou speciální knihou, ve které se snažíme většinu dat převést do grafické podoby v podobě autorských ilustrací, grafů a map. Náš tým grafiků, ilustrátorů a fotografů vám vždy dodá kreativní a originální řešení.

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Marionetti Press / Vydavatelská činnost - Marionetti Press

Marionetti Press / Vydavatelská činnost - Marionetti Press

Marionetti Press / Vydavatelská činnost - Marionetti Press

Nakladatelství Marionetti Press je registrované u Národní knihovny. Připravujete knihu nebo sborník? Rádi vám zajistíme profesionální předtiskovou přípravu, včetně zajištění výroby tiskovin a včasného dodání na místo určení. Vaším autorským textům dáme duši. Zajištění ISBN nebo ISSN pro vaše publikace je samozřejmostí, nic nemusíte zajišťovat. Garantujeme plnění předem určených termínů dodání. Tématické ilustrace umíme, vyberete si autora dle vašich představ. Na textové a jazykové korektury jsme experti. Je zřejmé, že sazba tiskoviny není jednoduchá a jsou nutné obsahové korektury. Jsme schopni nabídnout kompletní servis v rámci podpory prodeje realizované publikace.

Objednat

GRAFICKÝ DESIGN

Jednotný vizuální styl je důležitý pro zachování kompaktního vzhledu veškerých tiskovin a propagačních materiálů vaší společnosti. V našem Studiu Marionetti jsme schopni pro váš nový produkt vypracovat komplexní grafické řešení zahrnující jeho grafický design, internetovou prezentaci, prezentaci na sociálních sítích, včetně reklamní kampaně tiskem či bannerové kampaně na internetu. Služby našeho studia rovněž zahrnují přepracování grafického designu vybraných prvků Corporate Identity. Je důležité si uvědomit, že každá, i sebemenší tiskovina reprezentuje vaší společnost.

Marionetti Press / Grafický design

Marionetti Press / Grafický design

Marionetti Press / Grafický design

Proto je důležité klást důraz na její grafické zpracování, nemluvě o rozsáhlejších materiálech. Především by měla splňovat pravidla jednotného vizuálního stylu vaší společnosti, tj. užití logotypu, typografie a sazba. Provádíme veškeré DTP a PrePress operace, zahrnující fotografické práce, retuš, sazbu a zlom. Připravíme pro vás veškeré podklady pro tisk a zadáme jejich výrobu svým partnerským tiskárnám. S námi budete mít pod kontrolou realizaci od grafického návrhu po finální tisk prostřednictvím nejmodernějších technologií. Tým odborníků v oblasti typografie je pro vás schopen připravit písmo v několika řezech na míru. Můžeme pro vás vytvořit specifické druhy písem, piktogramů či idiogramů. Lokalizujeme písma, případně rozšiřujeme sadu znaků. Prezentace vaši společnosti tak rázem získá nový rozměr.

Logotyp & Corporate Identity

Pro vaší společnost připravíme nápadité logo včetně kompletního logomanuálu. Zavedeme jednotný firemní styl (Corporate Identity), který vystihuje poslání vaší společnosti. V tomto stylu jsme schopni pro vás vytvořit různé prezentační materiály, mezi které patří hlavičkové papíry, razítka, vizitky apod.

Kreativní grafický design

Ať už máte jakýkoli grafický záměr, grafici Studia Marionetti jej dokáže pochopit a kreativně realizovat. Není potřeba vaše myšlenky přesně specifikovat, náš kreativní tým grafiků si dovede poradit s nápady jakéhokoli druhu.

Propagační materiály

Během návrhu propagačních materiálů přemýšlíme nad cílovou skupinou a smyslem sdělení. V tomto duchu dovedeme vytvořit letáčky, prospekty i netradičně formované předměty, které mají za cíl potenciální zákazníky maximálním způsobem oslovit.

Katalogy, ceníky a výroční zprávy

Při návrhu katalogu nebo ceníku vašich produktů je pro nás prioritou rychlá orientace a přehlednost. Vytvoříme tiskové návrhy a elektronické verze katalogů s vysokou grafickou úrovní. Nabízíme profesionální zpracování výročních zpráv, které jsou bezesporu důležitou prezentací vaší společnosti. Náš tým grafiků, ilustrátorů a fotografů vám vždy dodá kreativní a originální grafický návrh.

Inzerce, PPC, reklama a billboardy

Navrhneme reklamní materiály, kterými jsou inzeráty, brožury, ale i kreativní reklamní spoty, sady bannerů nebo billboardy. Jejich smyslem je upoutání pozornosti potenciálního zákazníka i v dnešní době přesycené informacemi a vizuálními vjemy.

Obalový a produktový design

Výrobek prodává nejen jeho cena a kvalita. Důležitým faktorem pro rozhodnutí o koupi je jeho obal. Uvědomujeme si to a pro vaše výrobky navrhneme moderní, kvalitní, kreativní a účinný obal. S tiskovými podklady dodáme makety a 3D vizualizace.

3D vizualizace produktů

Pro všechny grafické výstupy připravíme 3D modely vašich produktů. Modely lze také využít v propojení s VR.

Marionetti Press, Grafický design

Objednat

OBALOVÝ DESIGN

Oslovte zákazníky vizuálně atraktivními obaly, získejte jejich pozornost originálními grafickými prvky. Navrhneme pro vaše produkty moderní obalový design, vytvořený podle požadavků a preferencí zákazníků, v souladu s vaším design manuálem, v návaznosti na marketingovou strategii. Při výběru ze široké nabídky konkurenčních výrobků je atraktivní design obalu klíčovým předpokladem úspěchu prodeje. Profesionálně navržený a vyrobený obal výrazně zvyšuje šance na obchodní úspěch, neboť v široké nabídce zákazníci primárně vybírají očima a jejich volba je v mnoha případech spíše výběrem obalu, nikoli produktu v něm uloženého. Tvoříme obalový design přizpůsobený cílovým skupinám, podle věku, pohlaví, odborné specializace či koníčků, a to včetně více variant pro jeden typ výrobků.

Zajistíme kompletní realizaci správného označování potravin. Pomůžeme s kompletní tvorbou privátních značek. Pro nebalené potraviny platí v Česku přísnější kritéria označování, než požaduje EU. Je třeba se vypořádat s uvedením výrobce a dále rozhodnout, jaké údaje umístit přímo k výrobku - co dát do jeho těsné blízkosti, a jaké informace dát zákazníkům na vyžádání.

Marionetti Press / Obalový design

Další služby Studia Marionetti